การนำเสนอผลงาน

 นำเสนอผลงานในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Google Meet 

  • การถามตอบกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ร่วมประชุมวิชาการแบบออนไลน์ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Google Meet 
  • โดยเจ้าของผลงานจัดทำ PowerPoint นำเสนอผลงาน
  • การจัดทำบทความฉบับเต็ม (Full Paper) สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.mcucon.com/2021/template/
วิดีโอแนะนำ!

วิดีโอแนะนำการใช้งาน Google Meet ในการประชุมสัมมนาออนไลน์ คลิกเพื่อรับชม