การสมัครสมาชิก/การเข้าสู่ระบบ

  1. คลิกเมนู เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
  2. คลิกปุ่ม Continue with Facebook หรือ Continue with Google (หรือสามารถคลิกคำว่า ลงทะเบียน เพื่อสมัครสมาชิกด้วยอีเมล์อื่น ๆ)

การลงทะเบียน/ส่งบทความ

  1. คลิกเมนู ลงทะเบียนบทความ
  2. กรอกข้อมูลตามที่ระบบต้องการ ช่องที่เครื่องหมาย * ห้ามเว้นว่าง ต้องระบุข้อมูลเท่านั้น

3. เลือกการลงทะเบียนเพื่อนำเสนอผลงาน (หากต้องการนำเสนอบทความ)
4. แนบไฟล์บทความเป็นไฟล์ประเภ Word (ไม่ควรต้องชื่อไฟล์ยาวจนเกินไป)
5. แนบไฟล์บทความเป็นไฟล์ประเภ PDF (ไม่ควรต้องชื่อไฟล์ยาวจนเกินไป)

6. กรอกข้อมูลการชำระค่าลงทะเบียน วันที่ เวลา และสลิปการโอน
7. คลิกปุ่ม บันทึก/ส่งข้อมูล

การตรวจสอบข้อมูลของฉัน

1. คลิกเมนู ข้อมูลของฉัน
2. คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดของท่าน
คำอธิบายสถานะ! รอตรวจสอบ = รอเจ้าหน้าที่ตรวจข้อมูล | ต้องแก้ไข = แก้ไขข้อมูล แก้ไขบทความตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนำ | ผ่านการพิจารณา

การดาวน์โหลด/ตรวจสอบการรีวิว

1. คลิกเมนู ข้อมูลของฉัน
2. คลิกแท็บ บทความ/การรีวิว

3. ดูรายละเอียดการรีวิวแต่ละประเด็นของผู้ทรงคุณวุฒิ  
4. คลิกดาวน์โหลดไฟล์รีวิวจากผู้ทรงคุณวุฒ

การแก้ไขข้อมูลบทความ/อัปเดทภายหลังแก้ไขตามรีวิว

1. ภายหลังการกดปุ่ม + เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดแล้ว ที่หัวข้อ แก้ไขข้อมูล ให้คลิกคำว่า แก้ไข
2. คลิก x เพื่อลบไฟล์บทความเก่าออก แล้วแนบไฟล์ใหม่ (ฉบับแก้ไข ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนำแล้ว)
3. คลิกปุ่ม Update และรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง